Jaarverslag 2017
Veiligheidsregio Drenthe

2017 was een jaar waarin de waarden Verbinding, Vertrouwen en Vakmanschap opnieuw goed invulling hebben gekregen. Als handelingsperspectief om invulling te geven aan de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling VRD. Van en voor de 12 gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het optreden bij calamiteiten en crises en het geven van voorlichting door midden in de samenleving te staan.

Brandweer
Samenvatting
Risicobeheersing
Vakbekwaamheid
Techniek en logistiek
Informatievoorziening
Incidentbestrijding
BON
Financiën
Meer weergeven
Multidisciplinaire veiligheid
GHOR
Samenvatting
MOV Vakbekwaamheid
Oranje kolom
Samenleving
Planvorming
GRIP incidenten
Verbinden in het crisisnetwerk
Financiën
Meer weergeven
Bedrijfsvoering
Samenvatting
Drents netwerk
Netcentrisch werken
Omgevingswet
Evenementen
GHOR-functionarissen
Jodiumprofylaxe
Financiën
Meer weergeven
Financiën
Samenvatting
Organisatie ontwikkeling
Moderne processen
Kennis is kracht
Personeel
Veilig Publieke Taak
Huisvesting
Financiën
Meer weergeven
Samenvatting
Resultaat
Balans
Reserves en voorziening
Investeringen
Kasstroom
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW