© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Wat is er in 2017 bereikt?

 

Alle plannen zijn herzien volgens de wettelijke termijn. Essentiële nieuwe of gewijzigde informatie, zoals een wijziging in de bereikbaarheid of het kaartmateriaal is, waar nodig, tussentijds herzien.
 

In 2017 zijn er twee rampbestrijdingsplannen herzien.

  • IRP GAE. Na een langdurig en intensief traject met onze partners is er een nieuw Incident en Rampbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde (IRP GAE) tot stand gekomen.

  • Rampenbestrijdingsplan UGS Norg. Naar aanleiding van een multidisciplinaire oefening, is het Blow-out scenario in het rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage (UGS) Norg aangepast. Dit gebeurde in samenspraak met de NAM.

 

In 2017 is het multidisciplinair oefenpaspoort ontwikkeld. Dit oefenpaspoort geeft inzicht in de individuele kwaliteit van de crisispartners waarbij gezamenlijk afspraken zijn gemaakt over de minimale 

Multidisciplinaire veiligheid
 
Planvorming
Samenvatting
MOV Vakbekwaamheid
Oranje kolom
Samenleving
Planvorming
GRIP incidenten
Verbinden in het crisisnetwerk
Financiën
Meer weergeven