© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Hieronder de balans per 31 december 2017, deze is opgesteld met inachtneming van de BBV waarderingsgrondslagen.

Balans
Financiën
 

Bij de overgang naar het nieuw financieel pakket is bij de inrichting van de balans op onderdelen gekozen voor een andere presentatie, aansluitende bij het BBV. Daarom kan de hier gepresenteerde balans ultimo 31 december 2016 afwijken van die in de jaarrekening 2016.

De totaal bedragen van activa en passiva zijn uiteraard gelijk gebleven.

Samenvatting
Resultaat
Balans
Reserves en voorziening
Investeringen
Kasstroom
Meer weergeven