© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

 
Brandweerzorg
Brandweeropleidingen Noord (BON)

Wat is er in 2017 bereikt?

Kwaliteit

In 2017 zijn de certificaten voor Duik Medisch begeleider (MAD-A) en het Keurmerk Aanbieders Brandweeronderwijs behaald (KAB). Op 22 november 2017 vond bij BON-Holding de opvolgingsaudit ISO 9001-2015 certificering plaats. De resultaten van deze opvolgingsaudit worden begin 2018 verwacht.

 

Uitbreiding

In 2017 is gestart met de nieuwbouw van kantoor- en kantinefaciliteiten op het oefencentrum in Wijster. De nieuwbouw zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 worden opgeleverd. Ook is het terrein in Wijster uitgebreid. In overleg met de drie Noordelijke veiligheidsregio’s worden op dit terrein nieuwe oefenobjecten gerealiseerd zodat optimaal aan de vraag van de veiligheidsregio’s kan worden voldaan.

 

BON in cijfers

Vakbekwaam worden

Onderstaande tabel toont het aantal cursisten dat sinds 2014 is gestart met een opleiding bij BON. Na de forse stijging in 2015 lijkt er enige stabilisatie te komen in het totaal aantal cursisten dat startte. De leergang Manschap A laat de laatste jaren een stijging zien in cursistenaantallen ten opzichte van 2014. Dit grotere aantal deelnemers is te verklaren omdat veiligheidsregio’s te maken hebben met toenemende uitstroompercentages onder vrijwilligers.

Vakbekwaam blijven

Naast de 3 Noordelijke veiligheidsregio’s maken ook brandweerkorpsen uit andere veiligheidsregio’s en bedrijfsbrandweren gebruik van de trainingsfaciliteiten van BON. Veiligheidsregio Noord Holland Noord (NHN) gaf aan bijzonder tevreden te zijn over de trainingsfaciliteiten op de oefenlocatie Wijster. De VR NHN overweegt om ook in 2018 alle realistische praktijktrainingen af te nemen in Wijster.

Onderstaande tabel toont  de ontwikkeling van het aantal verkochte oefeningen per dagdeel vanaf 2011. 

Met name op de oefenlocatie in Wijster is vanaf 2016 een stevige groei waarneembaar die zich zoals verwacht in 2017 heeft doorgezet.

Samenvatting
Risicobeheersing
Vakbekwaamheid
Techniek en logistiek
Informatievoorziening
Incidentbestrijding
BON
Financiën
Meer weergeven