© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Brandweerzorg
 

Brandweerzorg

Over 2017 is € 95.000 meer uitgegeven aan brandweerzorg. Dit is als volgt te verklaren:

 • Binnen risicobeheersing is een  hogere opbrengst van € 40.000,- ontvangen voor het Openbare Meldsysteem.

 • De kosten voor het oefenen komen ultimo 2017 € 130.000,- lager uit dan verwacht. Voornaamste redenen hiervoor zijn:

  • het intern in plaats van extern verzorgen van oefening.

  •  Er zijn minder oefeningen gepland in verband met onvoldoende  beschikbaarheid van vrijwilligers en begeleiding.

 • Anders dan na 9 maanden verwacht zijn een aantal vervangingen van brandbestrijdingsvoertuigen vertraagd. Hierdoor zijn verkopen van de oude voertuigen nog niet gerealiseerd en is de opbrengst € 80.000,- lager.

Financiën
 • Kostenverhoging door Cao-ontwikkelingen € 30.000,- en het met terugwerkend kracht invoeren van een regeling met betrekking tot het onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden door Personeelsverenigingen € 50.000,-

 • Inhuur externe deskundigheid voor teambuildingstrajecten bij enkele posten € 25.000,-

 • Daarnaast nemen de totale kosten van vrijwilligers toe door sneller verloop € 115.000,-

 • De kosten voor huisvesting van de brandweerposten vallen lager uit door onder meer  meevallende energieafrekeningen € 35.000,-.

Samenvatting
Risicobeheersing
Vakbekwaamheid
Techniek en logistiek
Informatievoorziening
Incidentbestrijding
BON
Financiën
Meer weergeven