Wat is er in 2017 bereikt?

Versterken Drentse zorgnetwerk
Door het organiseren van oefeningen en presentaties bij de “witte” ketenpartners en daarnaast de structurele overleggen heeft de GHOR haar netwerk in stand gehouden en versterkt. Dit is van cruciaal belang voor een effectieve voorbereiding op en optimale samenwerking tijdens een ramp of crisis.
 

Belangen van Drenthe landelijk vertegenwoordigen
Op landelijk niveau is een aantal ontwikkelingen benoemd waarvan het wenselijk en efficiënt is om deze in gezamenlijkheid met de andere regio’s op te pakken. Een eenduidige aanpak maakt het mogelijk om ook tijdens rampen en crises elkaar vanuit de verschillende regio’s beter  te ondersteunen. Daarnaast beperken rampen en crises zich niet altijd tot de regiogrens. Op landelijke niveau wordt  daarom samengewerkt op de volgende thema’s: terrorisme gevolgbestrijding, jodiumdistributie, zorgcontinuïteit en informatiemanagement.

Wet ambulancezorg (Waz)

In 2020 treedt de nieuwe Wet ambulancezorg (Waz) in werking. De GHOR heeft zich ingezet om de belangen van Drenthe als plattelandsregio te behartigen door mee te denken over de invulling van het uitvoeringskader van de Wet ambulancezorg. Het ‘Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management’ – afgekort Anaphem – is van start gegaan. GHOR Drenthe participeert in deze academische werkplaats. De GHOR heeft op diverse thema’s een inhoudelijke bijdrage geleverd en heeft zitting in de stuurgroep.

GHOR
 
Drentse netwerk
Samenvatting
Drents netwerk
Netcentrisch werken
Omgevingswet
Evenementen
GHOR-functionarissen
Jodiumprofylaxe
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW