Wat is er in 2017 bereikt?
 

GHOR Drenthe heeft dit jaar 227 adviesaanvragen behandeld.

Ten opzichte van vorig jaar is er een toename van het aantal ingediende adviesaanvragen. Dit valt te verklaren doordat:

  • GHOR Drenthe sinds 2017 onderdeel is van de Evenementenwerkgroep Hoogeveen-De Wolden

  •  Gemeente Meppel meer aanvragen ter advisering aan de adviserende diensten voorlegt 

 

De GHOR heeft bijgedragen aan de actualisatie van de regionale handreiking ‘Advisering en inzet hulpdiensten bij evenementen’. Daarmee is de rol van geneeskundige keten binnen het integrale vergunning proces voor evenementen geborgd. 

GHOR
 
Adviseren bij evenementen
Samenvatting
Drents netwerk
Netcentrisch werken
Omgevingswet
Evenementen
GHOR-functionarissen
Jodiumprofylaxe
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW