De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 87.500,-. Dit valt voornamelijk toe te wijzen aan de autonome stijging in de personeelskosten. In de vergadering van 20 december 2017 heeft het algemeen bestuur besloten een eventueel nadelig jaarresultaat te onttrekken aan de algemene reserve. Na effectuering van dit besluit bedraagt de algemene reserve € 490.417,- en komt daarmee op 1,68% van de begrote kosten voor 2018. 

Financiën 
Financiën
 
Samenvatting
Resultaat
Balans
Reserves en voorziening
Investeringen
Kasstroom
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW