© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

GRIP incidenten in 2017

GRIP incidenten

Evalueren

Alle GRIP–incidenten en alle multidisciplinaire oefeningen worden geëvalueerd. De rode draad van de evaluaties wordt gedeeld met alle (crisis)partners. In 2017 hebben vijf GRIP incidenten plaatsgevonden. Deze zijn allemaal geëvalueerd, met uitzondering van de woningbrand in Emmen op 30 december waaraan nog wordt gewerkt. De rode draad wordt na afronding van deze laatste evaluatie opgesteld en gedeeld.

 

De evaluatiemethode narratief evalueren is in 2017 verder ontwikkeld en toegepast

Bij narratief evalueren worden persoonlijke verhalen opgehaald in plaats van het enkel afvinken van meetbare resultaten. Deze methode is arbeidsintensiever, maar levert een meer duurzaam leren van incidenten op.

  • In 2017 zijn 15 medewerkers opgeleid om te kunnen evalueren volgens de nieuwe methodiek.

  • Van de vier geëvalueerde GRIP incidenten zijn twee geëvalueerd door middel van een groepsgesprek, en twee op basis van narratief evalueren. Daarnaast is ook een grote brand zonder GRIP geëvalueerd volgens deze methode. 

GRIP incidenten 2014 - 2017

GRIP 1 Exloo

Multidisciplinaire veiligheid
 
Samenvatting
MOV Vakbekwaamheid
Oranje kolom
Samenleving
Planvorming
GRIP incidenten
Verbinden in het crisisnetwerk
Financiën
Meer weergeven