Wat is er in 2017 bereikt?
 

Begin 2017 is de “Visie op huisvesting VRD” opgesteld en kent twee ontwikkellijnen:
 

Het doorontwikkelen van de kantoor-/uitruklocatie:

  • Op locatie Hoogeveen zijn de werkzaamheden voor de modernisering van de algemene ruimten en toiletten afgerond.

  • Op locatie Emmen is een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd die de functionaliteit beter laat aansluiten bij het actuele gebruik van het gebouw en installaties.

  • Op locatie Assen zijn kleine bouwkundige aanpassingen van de verblijfsruimte van de vrijwilligers uitgevoerd. 
     

Het doorontwikkelen van de posten 

  • Voor 13 posten is met de 6 betreffende gemeenten (als eigenaar van het gebouw) de verkenning ingezet om de basisvoorzieningen op orde te brengen. Het gaat om het realiseren van kleedruimten en/of verbetering sanitaire ruimten.

  • De realisatie van de post Assen-Oost is afgerond en in gebruik genomen.

  • De realisatie van de voertuigstalling watertankwagen in Veenhuizen is afgerond en in gebruik genomen.

  • De plaatsing en ingebruikname van de laatste 7 bluswatertankinstallaties in de posten van Zuid West Drenthe en aanpassing van de vulinstallatie in Emmen.

Compact Media

Bedrijfsvoering
 
Huisvesting
Samenvatting
Organisatie ontwikkeling
Moderne processen
Kennis is kracht
Personeel
Veilig Publieke Taak
Huisvesting
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW