© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Brandweerzorg

Wat is er in 2017 bereikt?

Opkomsttijden

In 2017 werd bij 83% van de alarmeringen een opkomsttijd binnen de 15 minuten gerealiseerd.

 

Alarmeringen

Het aantal hulpvragen in 2017 (2998) is met 9% afgenomen ten opzichte van 2016 (3386 keer). Dit is grotendeels te verklaren door de afname van het aantal loze automatische brandmeldingen (door het terugbelprotocol van de meldkamer). De gemiddelde verwerkingstijd van een hulpvraag was 1 minuut en 19 seconden.

 

PPMO
In de eerste zes maanden van 2017 hebben in totaal 332 medewerkers het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) doorlopen. Er is één medewerker blijvend ongeschikt bevonden. Enkele brandweermedewerkers waren tijdelijk onder voorwaarden repressief inzetbaar. Klik hier voor een overzicht.

Incidentbestrijding

Integrale evaluatiemethode

Het grootste effect wordt bereikt door het bewustzijn van leermomenten en dit te delen met collega’s. In 2017 zijn vijf grootschalige optredens geëvalueerd met behulp van narratief evalueren. Deze is verwerkt in les- en leerstof in het kader van het project situationele commandovoering.


Risico-inventarisatie & evaluatie

In het plan van aanpak risico-inventarisatie & evaluatie stonden 1348 actiepunten. Daarvan zijn 1106 afgewerkt en 17 punten in uitvoering. Er zijn nog 225 openstaande actiepunten

 

Belevingsonderzoek onder repressief brandweerpersoneel

Meer dan de helft van alle Drentse brandweermensen heeft meegewerkt aan een landelijk belevingsonderzoek voor repressief brandweerpersoneel. De conclusies uit dit onderzoek zijn dat  Drentse brandweermedewerkers zich goed vinden in de ontwikkeling van de organisatie. Men voelt zich veilig en voldoende ondersteund. Wel bleek dat er grote onbekendheid was en nog geen vertrouwen in het project Uitruk onder de Maat. Naar aanleiding daarvan is een extra voorlichtingsronde geweest met als resultaat dat het vertrouwen is toegenomen.

Duikteam Drenthe breder inzetbaar

Brandweer Drenthe kan door de aanschaf van twee boten met een sonarsysteem beter zoeken onder water. Door deze reguliere vervanging van de oude boten kunnen de duikers nu ook veilig duiken vanaf de boot. 19 medewerkers hebben het klein vaarbewijs behaald en 4 zijn er nog mee bezig.  

 

Uitruk onder de maat

Optimaal aantal mensen op de post (paraatheid)

Nazorg

  • Er zijn 14 inzetten geweest van het Collegiaal Opvangteam Drenthe (COT), waarvan ruim 70% gerelateerd aan verkeer. Dit is een stijgende tendens parallel (50% in 2016) aan de stijgende trend verkeerongevallen

  • De samenstelling en kwaliteit (bij-/en nascholing) van het COT is stabiel.

  • Drenthe doet mee aan het landelijk onderzoek van het IFV in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen naar de mogelijkheden om de weerbaarheid van brandweermensen te vergroten. Dit is een onderzoek wat zich uitstrekt over vijf jaar.

 
Samenvatting
Risicobeheersing
Vakbekwaamheid
Techniek en logistiek
Informatievoorziening
Incidentbestrijding
BON
Financiën
Meer weergeven