© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Brandweerzorg

Wat is er in 2017 bereikt?

Informatievoorziening

  • Voor de operationele datavoorziening naar de uitrukkende eenheden is de overstap gemaakt van de statische (offline) naar de cloud (online) omgeving. Daarmee is ook gekozen (en deels al uitgerold) voor nieuwe software en hardware voor de eenheden. Operationele eenheden kunnen nu beschikken over de meest actuele informatie vanuit de meldkamer.

  • De ombouw van de bereikbaarheidskaarten van papieren naar digitale versies is in gang gezet, zodat deze in het nieuwe systeem op maat gesneden kan worden weergegeven.

  • Er is een start gemaakt met een eigen data-omgeving met geografisch gerelateerde informatie. Daarmee komen de operationele gegevens op termijn ook beschikbaar voor andere teams (zoals Vakbekwaamheid, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering).


C2000 en P2000

  • Alle voorbereidingen voor de (landelijke) vernieuwing van het C2000 systeem (medio 2018, oorspronkelijke planning was 2017) zijn afgerond. In samenwerking met de veiligheidsregio’s Noord Nederland en de MkNN is een nieuwe werkwijze met betrekking tot het radioverkeer ingevoerd.

  • Voor de ondersteuning van de repressieve paraatheid is het gebruik van geschikte alarmontvangers (PreComm) uitgebreid (naar 22 posten en ruim 500 pagers). Met dit systeem is snel na alarmering (in 3 minuten) duidelijk of een post voldoende bezetting heeft om uit te rukken.

 
Informatievoorziening
Samenvatting
Risicobeheersing
Vakbekwaamheid
Techniek en logistiek
Informatievoorziening
Incidentbestrijding
BON
Financiën
Meer weergeven

Meetplanorganisatie

  • Voor de meetplanorganisatie is in Noord Nederlandse samenwerking een digitale applicatie ontwikkeld waarmee het functioneren en rapporteren van de meetploegen en de       meetplanleider niet alleen sterk wordt vereenvoudigd, maar de resultaten direct  uitwisselbaar zijn met de crisisorganisatie.

  • Daarmee samenhangend is een nieuwe visie en werkwijze van de meetplanorganisatie ontwikkeld die in de veiligheidsregio’s in Noord Nederland wordt gebruikt.