Wat is er in 2017 bereikt?
 

De ontwikkeling ‘kennis is kracht’ richt zich op het vertalen van gegevens en informatie naar kennis. Data van verschillende bronnen worden hierbij gecombineerd. Het doel is goed om in te kunnen spelen op informatievragen. Om dit te bereiken is, in samenwerking met de GGD, Business-Intelligence (BI) ingericht. De generieke basis heeft betrekking op data, gegevens, organisatie/proces, mensen/expertise en tooling die er voor zorgt dat informatie op een juiste manier gedeeld wordt. In 2017 is de BI omgeving in productie opgeleverd. Ook het proces en beheer zijn ingericht.

 

Kwaliteitszorg

Het nieuwe kwaliteitszorgsysteem is vastgesteld in het algemeen bestuur in december 2017.  Dit systeem brengt balans tussen meetbare, merkbare en beleefde kwaliteit van burgers, (keten)partners en medewerkers en koppelt dit aan cijfers en trends.


Duurzaam fundament

De aandacht voor informatieveiligheid is omgezet in bewustwording binnen de organisatie. Samen met GGD is een meerjarenprogramma ingericht. In 2017 is het beleid voor informatieveiligheid opgesteld, het proces datalekken ingericht en de rol van functionaris gegevensbescherming gezamenlijk belegd met de GGD.

 

In de begroting 2017 is gemeld dat de gunning & implementatie van de nieuwe ICT infrastructuur en dienstverlening in 2017 plaatsvindt. Begin 2017 is besloten dit gefaseerd te doen vanwege:

  • Andere inzichten in de wijze waarop diverse interne doelgroepen en partners gebruikmaken van   informatietechnologie

  • Mogelijkheden die door de markt geboden worden

Bedrijfsvoering
 
Kennis is kracht
Samenvatting
Organisatie ontwikkeling
Moderne processen
Kennis is kracht
Personeel
Veilig Publieke Taak
Huisvesting
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW