Individueel Keuze Budget (IKB)

Het IKB is ingevoerd. Om medewerkers hierin te faciliteren is een digitale keuzemodule ingericht waarbij medewerkers meer zeggenschap en keuzevrijheid hebben.

Bedrijfsvoering
 
Moderne organisatie, moderne proces (processen en taken anders inrichten)

Wat is er in 2017 bereikt?
 

Samenwerking GGD

In januari is samen met de GGD een nieuw financieel systeem in gebruik genomen. Door de financiële processen eenvoudiger en slimmer in te richten en gebruik te maken van het nieuwe systeem, kan de VRD sneller en transparant inzicht geven in de actuele financiële positie. Er vindt uitwisseling plaats van kennis en personeel.

 

Afscheid kasgeld

Vanuit de pilot Simpled Card is er gestart met gebruik van betaalpassen op posten. Inmiddels is de pilot doorontwikkeld naar een nieuwe betaalmethode voor de gehele organisatie en is afscheid genomen van het gebruik van kasgeld. Alle brandweerposten maken er gebruik van.

 

Mobiliteit en anders belonen

Binnen drie teams zijn pilots uitgevoerd om ervaring op te doen met anders belonen. Deze ervaringen zijn input voor het ontwikkelen van een andere manier van belonen.

Samenvatting
Organisatie ontwikkeling
Moderne processen
Kennis is kracht
Personeel
Veilig Publieke Taak
Huisvesting
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW