Wat is er in 2017 bereikt?
 

De GHOR volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen binnen de Omgevingswet op de voet en heeft structureel overleg met brandweer, GGD en RUD over de ontwikkelingen op dit terrein. Gezamenlijk met de andere GHOR regio’s heeft een verkenning plaatsgevonden welke bijdrage de GHOR kan leveren op de thema’s zorgcontinuïteit, zelfredzaamheid en externe veiligheid. 

GHOR
 
Omgevingswet
Samenvatting
Drents netwerk
Netcentrisch werken
Omgevingswet
Evenementen
GHOR-functionarissen
Jodiumprofylaxe
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW