© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Wat is er begin 2017 bereikt?
 

Trainingen

  • In januari zijn trainingen over crisiscommunicatie aangeboden aan communicatiemedewerkers van de gemeenten. Vanaf november 2016 hebben in totaal 70 communicatiemedewerkers deelgenomen aan deze trainingen. Op 9 november was er aanvullend een netwerkdag.

  • Daarnaast zijn op 21 t/m 23 maart oefeningen georganiseerd voor Algemeen Commandanten en team en projectleiders die een rol hebben in de crisisorganisatie. Hieraan hebben ongeveer 80 crisisfunctionarissen deelgenomen.

  • In september hebben gemeentelijke crisisfunctionarissen ‘opvang & verzorgen en primaire levensbehoefte’ gezamenlijk met het Rode Kruis en de Waterleidingmaatschappij Drenthe een nooddrinkwateroefening gehouden.

  • Op 21 november hebben 12 Algemeen Commandanten Bevolkingszorg een training over het BOB (Beeld-, Oordeel- en Besluitvorming) model gevolgd.
     

Themadag OVDBZ/AOV

Op 9 maart hebben drie AOV-ers en een medewerker vanuit team multidisciplinaire veiligheid een  themadag georganiseerd. Tijdens deze dag hebben alle AOV-ers ervaringen gedeeld, casussen besproken, tips uitgewisseld en hebben ze kennis over het Rode Kruis en het Openbaar ministerie opgedaan.

Kennis- en beheerteams

Begin 2017 zijn de kennis- en beheerteams twee keer bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de laatste ontwikkelingen en actualiteiten met elkaar besproken. Ook zijn ervaringen van oefeningen en incidenten met elkaar gedeeld met als doel beter voorbereid te zijn op een incident in hun eigen gemeente:

  • 7 februari: Team/projectleiders opvang & verzorgen en primaire levensbehoefte

  • 2 maart: Piketfunctionarissen crisiscommunicatie


Ook heeft de afdeling Multidisciplinaire Veiligheid ondersteuning verleend bij de overleggen (fysieke) veiligheid van de AOV-ers en gemeentesecretarissen.

Multidisciplinaire veiligheid
 
Oranje Kolom
Samenvatting
MOV Vakbekwaamheid
Oranje kolom
Samenleving
Planvorming
GRIP incidenten
Verbinden in het crisisnetwerk
Financiën
Meer weergeven