Bedrijfsvoering
 
Organisatie ontwikkeling

Wat is er in 2017 bereikt?

In 2017 zijn de volgende trajecten en pilots gestart t.w:

 

Talent

De medewerkers zijn uitgedaagd om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.  In november is, samen met GGD Drenthe,  de “Meester in je werk week” georganiseerd. Er hebben 60 medewerkers een of meerdere workshops gevolgd. Daarnaast is er in 2017 aansluiting gezocht bij een online opleidingsplatform Goodhabitz. In totaal hebben 149 medewerkers  hier gebruik van gemaakt. Er zijn 216 trainingen gevolgd. In de pilot “maak je eigen E-portfolio” hebben 9 medewerkers hun talenten in kaart gebracht. Uit de evaluatie van de pilot is gebleken dat dit niet een passende methode is geweest. In 2018 wordt gezocht naar een beter passende methode.
 

Vitaliteit en gezondheid

De VRD wil bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid van de medewerkers. Er zijn twee projecten uitgevoerd die ondersteund werden door studenten van de opleiding Healty Ageing Professional. Het project ‘ervaren gezondheid’ heeft geleid tot twee intensieve sporttrainingen voor vrijwilligers onder leiding van Semmy Schilt. De doelstelling van deze trainingen was om medewerkers voor te bereiden op de PPMO. Er hebben 30 collega’s gezamenlijk gewerkt aan hun gezondheid en vitaliteit.

 

De pilot ‘Mentale kracht’  heeft positieve effecten laten zien op mentale fitheid. Bij mentale kracht worden vaardigheden aangeleerd om stress te beheersen. Tien medewerkers, waaronder vrijwilligers hebben deze training gevolgd. De deelnemers geven aan dat deze training zeker een toegevoegde waarde heeft. 

Samenvatting
Organisatie ontwikkeling
Moderne processen
Kennis is kracht
Personeel
Veilig Publieke Taak
Huisvesting
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW