Verzuim
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het verzuim.

Wat is er in 2017 bereikt?

In- en uitstroom
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal medewerkers dat in dienst is gekomen en uit dienst is gegaan.

Het verzuim langer dan 365 dagen is gestegen. Dit komt door één langdurige ziekte casus. Hierbij gaat het om een fysieke aandoening die de medewerker belet om weer terug te keren in eigen werk.

Bedrijfsvoering
 
Personeel
Samenvatting
Organisatie ontwikkeling
Moderne processen
Kennis is kracht
Personeel
Veilig Publieke Taak
Huisvesting
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW