© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

De algemene reserve is bedoeld om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Daarnaast kan de reserve dienen als financieel dekkingsmiddel voor besluiten die niet zijn opgenomen in de begroting en het meerjarenperspectief. Een en ander conform de op 18 december 2013 door het algemeen bestuur vastgestelde nota Reserve en voorzieningen. Besloten is om maximaal 5% en minimaal 1% van de begrotingsomvang te hanteren, op dit moment bedraagt  die 1,87%. 

Reserves en voorzieningen

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het volledige jaarverslag.

Financiën
 
Samenvatting
Resultaat
Balans
Reserves en voorziening
Investeringen
Kasstroom
Meer weergeven