© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Brandweerzorg

Wat is er in 2017 bereikt?

Rookmelderdichtheid  
In totaal zijn in 2017 878 rookmelders opgehangen. De VRD streeft naar een rookmelderdichtheid van 80% in Drenthe. In 2018 komt het nieuwe 3 jaarlijkse WoonOnderzoek rapport uit van het ministerie van BZK. Hieruit moet blijken of dit doel gehaald is.

Risicobeheersing

Lessen op scholen en voorlichting

In 2017 zijn 493 lessen gegeven ten opzichte van 453 in 2016. Klik hier voor een overzicht van het aantal gegeven lessen per gemeente.

Voorlichting op verzoek

Naast lessen op scholen is het mogelijk om op verzoek voorlichting te geven. In 2017 zijn er 89 voorlichtingen gegeven ten opzichte van 71 in 2016. Alle aanvragen zijn gehonoreerd.

Voorlichtingen na brand

Er zijn 2 voorlichtingen na brand georganiseerd in Assen en Zuidlaren. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd omdat de branden veel impact hadden op de omgeving en vragen opriep over brandveiligheid. Daar is ook aangeboden om een woningcheck uit te voeren en dit heeft 10 keer plaatsgevonden.

 

Vier jeugdbrandweerkorpsen actief

Er zijn vier jeugdbrandweerkorpsen actief in Hoogeveen, Assen, Meppel en Coevorden. Jaarlijks vindt er doorstroming plaats van jeugdbrandweerleden in Drenthe naar een brandweerpost in Drenthe. In 2017 zijn twee jeugdleden van de jeugdbrandweer post Coevorden doorgestroomd naar het korps Coevorden. De jongste ploeg van de jeugdbrandweer in Hoogeveen werd in 2017 kampioen van Nederland. 

Brandonderzoek team 1 jaar operationeel en geborgd

In 2017 is het eerste volledige operationele jaar van het team Brandonderzoek Noord Nederland. Het jaar stond vooral in het teken van ervaring opdoen en gezamenlijk leren. Klik hier voor een overzicht van het aantal brandonderzoeken en voorlichtingen.

Van brandveilig leven naar veilig leven

‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ past in de voorgenomen doorontwikkeling van het project van Brandveilig Leven naar Veilig Leven. Veiligheidsregio Drenthe leverde in 2017 een bijdrage aan dit project door deelname van 22 brandweerposten aan de start van de fietsverlichtingscampagne op 19 oktober en de benoeming van Fred Heerink tot ambassadeur van het project. 

Wie is de BOCK

Mede op verzoek van de gemeenten in de noordelijke provincies is samen met het Brandwondencentrum en de Stichting Carbidschieten Drenthe in 2017 opnieuw campagne gevoerd om ongelukken met carbidschieten te voorkomen. Motto van de campagne was: Een echte BOCK heeft ballen! 

 
Samenvatting
Risicobeheersing
Vakbekwaamheid
Techniek en logistiek
Informatievoorziening
Incidentbestrijding
BON
Financiën
Meer weergeven