© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Wat is er in 2017 bereikt?

 

Als uitgangspunt was gesteld dat de Drentse inwoners het optreden van de crisismanagementorganisatie met minimaal een 7 waarderen. Dit wordt onder de inwoners getoetst door middel van een evaluatie na een oefening of incident.
Echter, een cijfermatige waardering is nog niet voorhanden. De veronderstelling was dat er in 2017 een objectieve waardering gemeten zou kunnen worden. Dit is niet gehaald. Wel is via de veiligheidsmonitor een onderzoek uitgevoerd over de verbinding tussen de veiligheidsregio en de inwoners van Drenthe, maar daarvan zijn de resultaten nog niet bekend. Bij enkele GRIP-evaluaties, zoals de brand bij recyclingbedrijf Kok in Meppel is het verhaal van betrokken inwoners meegenomen in de evaluatie. Hierbij is gekozen voor de methode ‘narratief evalueren’ waarbij gevraagd is naar beleving in plaats van een cijfermatige waardering.

50% van de maatschappelijke partners is bekend met de crisiscommunicatie app.
Dit doel is niet gehaald, de ontwikkeling van de app heeft vertraging opgelopen.

 

Het Multidisciplinair Veiligheidsbureau is in contact met maatschappelijke organisaties waarmee gezamenlijk opgetrokken wordt bij crisisbeheersing.

Organisaties zoals verenigingen, woningbouwcoöperaties, scholen of religieuze gemeenschappen spelen een rol bij crises in de maatschappij. Het is goed om elkaar te kennen zodat men ten tijde van crisis makkelijk met elkaar kan samenwerken. In 2017 is contact geweest met woningbouwvereniging Actium, maar kon geen verdere prioriteit worden gegeven aan de samenwerking met andere organisaties. 

Multidisciplinaire veiligheid
 
Samenleving
Samenvatting
MOV Vakbekwaamheid
Oranje kolom
Samenleving
Planvorming
GRIP incidenten
Verbinden in het crisisnetwerk
Financiën
Meer weergeven