© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Brandweerzorg

Wat is er in 2017 bereikt?

Onderhoudsplanning

De onderhoudsplanning voor 2017 is volledig gerealiseerd. Het tijdig keuren en onderhouden van brandweermaterieel draagt bij aan de paraatheid van brandweerposten en een veilige werkomgeving voor het personeel.

Bluswatersysteem

Omdat het nieuwe systeem nu in heel Drenthe wordt gebruikt en er voldoende ervaring mee is opgedaan, is in 2017 een “systeemevaluatie  bluswater” gestart. Deze is in de afrondende fase. In deze evaluatie is onderzocht hoe de oorspronkelijke uitgangspunten in de praktijk uitpakken en of het systeem wellicht op onderdelen moet worden bijgesteld.

Materieel

Vervanging ademluchtapparatuur

Eind 2017 is gestart met een omvangrijke Europese aanbesteding voor de vervanging van alle adembeschermingsapparatuur in Drenthe. Het gaat hierbij niet alleen om de ademluchttoestellen en cilinders maar ook om de test- en onderhoudsapparatuur in werkplaatsen.

 

Vervanging redgereedschap

In 2017 is het hydraulisch redgereedschap op brandweervoertuigen door een unieke Europese aanbesteding vervangen. Het bijzondere aan dit traject was er keuzevrijheid voor de gebruikers waardoor per brandweerpost maatwerk mogelijk is gemaakt en het gevoel van betrokkenheid vergroot is.

 

Aanpassingen watertankwagens

Enkele waterwagens voor het nieuwe bluswatersysteem vertoonden na in gebruikname lekkages. Na het ontstaan van de lekkages is samen met de leverancier gezocht naar de oorzaak en naar een passende oplossing. In 2017 hebben de eerste waterwagens een update gehad waardoor het probleem is verholpen.

Overig materieel geleverd in 2017:

In 2017 zijn na het doorlopen van aanbestedingen de volgende zaken geleverd:

  • Een nieuwe hoogwerker voor de post Emmen ter vervanging van de ladderwagen

  • Drie nieuwe tankautospuiten; Meppel (2) en Gieten (1)  

  • Twee nieuwe boten voor de duikteams in Assen en Emmen

  • Er zijn 750 nieuwe helmen aangeschaft (voor alle brandweermensen) en er zijn 329 nieuwe bluspakken geleverd.

 
Techniek en logistiek
Samenvatting
Risicobeheersing
Vakbekwaamheid
Techniek en logistiek
Informatievoorziening
Incidentbestrijding
BON
Financiën
Meer weergeven