© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Brandweerzorg

Wat is er in 2017 bereikt?

Waar sta ik momenten

Opleidingen

Er zijn meer manschappen, duikers en chauffeurs opgeleid dan begroot. Dit heeft meerdere oorzaken:

 • Bezuinigingen in voorgaande jaren hebben in deze periode geleid tot minder instroom.                

 • Er zijn overwegend veel postchefs en bevelvoerders uitgestroomd.

 • Opvallend veel mensen in opleiding hebben in 2017 deze opleiding afgebroken.

 

Situationele commandovoering
VRD doet mee aan een landelijke pilot situationele commandovoering. Deze vernieuwde werkwijze voor officieren en bevelvoerders is nu onderdeel van de opleidingen en wordt verder vormgegeven. De testfase loopt door tot en met juni 2018.

 

Brandweerwedstrijden
Naast de reguliere oefeningen zijn er posten die meedoen aan de brandweerwedstrijden. De oefeningen die zij hiervoor organiseren maken onderdeel uit van de geoefendheid van de vrijwilliger. Post Eelde is tijdens de landelijke finale van de vaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD geëindigd op de vierde plaats.

Vakbekwaamheid
 • Het onderdeel Brand is afgerond. De opkomst was 92%. De oefeningen zijn goed ontvangen. Omdat het optreden van de brandweer in teams gebeurt, is het geven van een persoonlijke terugkoppeling lastig. Er wordt gezocht naar een andere vorm voor het waar sta ik moment.

 • 15% van de posten hebben een “waar sta ik moment” THV afgerond. Daarnaast zijn er naar behoefte extra bijscholingsmomenten THV georganiseerd.

 • Voor IBGS is de nadruk gelegd op de implementatie van de nieuwe werkwijze. Hiervoor is een bijscholingsprogramma ontwikkeld. De nieuwe werkwijze treedt 1 maart 2018 in werking.
   

Logboek
De technische ontwikkeling van het logboek, bedoeld om zelf vakbekwaamheid bij te houden en inzage te krijgen in persoonlijke geoefendheid, is afgerond. Implementatie van deze werkwijze start in 2018.

Elektronische leeromgeving (ELO)
Het gebruik van ELO binnen opleidingen verloopt goed. Vorig jaar zijn er 3 opleidingen gestart. Het gebruik van ELO bij oefenen blijft nog achter en is in 2017 alleen opgepakt voor het project situationele commandovoering en evaluaties van incidenten.

Samenwerkingsverband 3 Noord
De volgende onderwerpen zijn gezamenlijk opgepakt:

 • Oefeningen meetploegen, bevelvoerders en officieren.

 • Virtueel oefenen is al langer in gebruik bij de brandweer en heeft nog veel te ontwikkelen   mogelijkheden. In 2017 is een onderzoek opgestart met Stenden Hogeschool en zijn de contouren van een beleidsvisie geschreven.

 • C2000 is ingevoerd en alle posten en ploegen zijn bijgeschoold. 

 
Samenvatting
Risicobeheersing
Vakbekwaamheid
Techniek en logistiek
Informatievoorziening
Incidentbestrijding
BON
Financiën
Meer weergeven