Bedrijfsvoering

Wat is er in 2017 bereikt?

Veilige publieke taak

De VRD heeft een werkgroep Veilige Publieke Taak (VPT) die met medewerkers in gesprek gaat om dit onderwerp samen op te pakken. Daarbij zijn voorbeelden van incidenten bij de brandweer en receptie gebruikt. Het doel van de gesprekken met medewerkers is:

 • Bewustwording creëren

 • Samen de normen van gedrag verkennen

 • Samen vaststellen wat nodig is voor de toekomst

 

Deze bezoeken hebben de beleving en behoeften rond VPT kenbaar gemaakt. In 2017 zijn de volgende acties afgerond:

 • Alle Drentse brandweerploegen- en posten zijn bezocht door intern opgeleide discussieleiders. Uit deze gespreksrondes bleek dat:

  • Het thema VPT leeft. De filmpjes en gespreksrondes helpen om de kern van beleving en gebeurtenissen naar boven te halen. Er kwam een goede discussies op gang in een open/ontspannen sfeer

  • Tijdens de gesprekken komen er meerdere voorbeelden uit de praktijk naar boven. Ook bij posten die aanvankelijk vertelden dat het niet voorkomt in hun verzorgingsgebied. Daaruit blijkt dat normoverschrijdend gedrag (volgens Arbo-definities) ongemerkt voorkomt en/of de  acceptatiegrens hiervoor kennelijk hoger ligt

  • Tegelijkertijd wordt ook “nuchter” vastgesteld, voornamelijk in de kleinere plattelandsgemeenten, dat onveilig voelen vanwege agressie en geweld niet heel vaak voorkomt.

  • Handreiking aangifte en aansprakelijkheid opgesteld

  • Praktische training georganiseerd voor receptie GGD/VRD

  • Programma van eisen opgesteld voor aanbieder training de-escalatie. Er is een aanbieder gekozen om een proeftraining te gaan verzorgen.

 
Veilige publieke taak
Samenvatting
Organisatie ontwikkeling
Moderne processen
Kennis is kracht
Personeel
Veilig Publieke Taak
Huisvesting
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW