© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

Wat is er in 2017 bereikt?

Uit evaluaties blijkt dat het in de bestrijding en hulpverlening helpt als crisisfunctionarissen elkaar kennen en weten te vinden. Daarom wordt er in de “koude” situatie geïnvesteerd in verbinding:

  • Met alle (crisis)partners is in 2017 contact geweest via netwerkbijeenkomsten of via persoonlijk    contact.

  • Uit evaluatie(s) blijkt dat de partners elkaar ook in de warme fase weten te vinden.

  • Samenwerking met naburige regio’s vindt plaats waar mogelijk.

 

Onder andere op het gebied van planvorming en vakbekwaamheid wordt samengewerkt met partners zoals:

  • Waterschappen

  • Openbaar Ministerie

  • Groningen Airport Eelde

  • Nederlandse Aardolie Maatschappij

  • TenneT

 

Verschillende vitale partners van de VRD opereren in meerdere veiligheidsregio’s. Vanuit de landelijke en (inter)regionale contacten wordt waar mogelijk samengewerkt met buurregio’s. Voorbeelden hiervan zijn:

 

Maart

Ondertekening overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking bij zware ongevallen en rampen tussen Landkreis Emsland en Leer en Veiligheidsregio’s Drenthe en Groningen.
 

April

De operationeel Leiders en de informatiemanagers hebben in Zwolle nader kennisgemaakt met crisisfunctionarissen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

 

In samenwerking met Veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân en de MkNN is een netwerkbijeenkomst voor vitale partners georganiseerd. Hierbij hebben 75 vertegenwoordigers van 15 partijen elkaar beter leren kennen.

Juni

Samen met Veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân, de MkNN en het Openbaar Ministerie is een bijeenkomst georganiseerd met als thema terreur. waarbij Hierbij waren 65 operationeel aanwezig die verder zijn voorbereid op Terrorisme Gevolg Bestrijding.

 

September

Samen met Veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân zijn in september en oktober twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij de medewerkers SIS (Slachtoffer Informatie Systeem) en hoofden/ teamleiders Nafase gezamenlijk voorbereid werden op hun taak.

                       

Oktober

Informatiemanagers, Calamiteiten Coördinatoren en informatiefunctionarissen van de Politie in Noord-Nederland hebben bij een netwerkbijeenkomst kennis met elkaars functies gemaakt en wisselden processen en ervaringen uit.

Multidisciplinaire veiligheid
 
Verbinden in het crisisnetwerk
Samenvatting
MOV Vakbekwaamheid
Oranje kolom
Samenleving
Planvorming
GRIP incidenten
Verbinden in het crisisnetwerk
Financiën
Meer weergeven